Onderwijshuisvesting

Bent u op de hoogte van de conditie en het achterstallig onderhoud van uw schoolgebouwen? Heeft u grip op uw onderhoudskosten van uw onderwijshuisvesting, nu en in de toekomst? Onze onderhoudsdeskundigen hebben vele jaren ervaring met het in kaart brengen van de conditie en het onderhoud van gebouwen.

Op het gebied van onderhoud en renovatie van schoolgebouwen zijn er stevige veranderingen op komst. Vanaf 2015 wijzigen de financiering, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de schoolbesturen. Het kabinet kiest ervoor om schoolbesturen zelf meer verantwoordelijkheid te geven en investeringskeuzes te laten maken. Geldstromen voor onderhoud en renovaties gaan straks rechtstreeks naar de schoolbesturen en lopen dan niet meer via de gemeenten. Verantwoordelijkheden van het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw komen bij het bevoegd gezag te liggen.

Meerjarenonderhoudsplan, advies en begeleiding

De onderhoudsdeskundigen van Facility Kwadraat hebben vele jaren ervaring met het in kaart brengen van de conditie en het onderhoud van gebouwen. Onderwijsorganisaties zoals bestuursbureau BCOU, Nuwelijn, Zaam en De Onderwijsspecialisten behoren tot haar klantenkring. Onze onderhoudsdeskundigen stellen heldere meerjarenonderhoudsplannen (mjop) op, zodat u verantwoord het onderhoud tot uitvoering kunt brengen. Onze betrokken adviseurs begeleiden u daarbij graag.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ons modulair softwarepakket WISH. WISH is een integraal softwarepakket voor facilitaire en vastgoed vraagstukken. Zo kent ons systeem onder andere een (self-)servicedesk voor meldingenbeheer, digitale workflow en managementdashboards.

Onderhoudsmanagement zet bedreigingen om in kansen

Deze wijzigingen bieden kansen zoals het faciliteren uit één portemonnee en geen complexe aanvraagprocedure voor het huisvestingsplan bij de gemeente. Maar ook mogelijk bedreigingen, zo moet het schoolbestuur  zelf scherp in de gaten houden welk budget er enerzijds is toegekend door het Rijk en anderzijds weer wordt verdeeld over de individuele scholen.

Belangrijk is dat scholen op de hoogte zijn van de conditie van hun gebouwen en het achterstalligonderhoud. Ook op lange termijn moeten schoolbesturen integraal afwegen welke onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen zij aan hun vastgoed uitvoeren. Deze afwegingen moet passen binnen het financiële kader van de school.  Uw organisatie beschikt wellicht niet over de expertise of menskracht om uw meerjarenonderhoudsplan optimaal op te stellen en uit te voeren. Laat u ondersteunen door onze adviseurs. Zij kennen de markt en weten waar de valkuilen liggen.