Verduurzamen in de Zorg

Verduurzamen in de zorg start met de juiste vastgoed data

De kwaliteit van zorg staat voorop. Het verduurzamen en toekomstbestendig maken van huisvesting draagt daaraan bij. Niet alleen vanuit allerlei (komende) wettelijke verplichtingen. Maar ook vanuit haar maatschappelijke rol om te zorgen voor kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van voldoende huisvesting waaraan behoefte is. Monique Mocking, adviseur vastgoedmanagement, gebruikt online software WISH om vraagstukken rond huisvesting integraal te benaderen 

Zelfstandige zorgorganisatie ASVZ en Carante Groep

Na ruim 3,5 jaar werkzaam geweest te zijn voor samenwerkingsverband Carante Groep is Monique vanaf 2023 in dienst bij zorgorganisatie ASVZ. ASVZ biedt duurzame (woon)zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. En was een van de tien zorgorganisaties die aangesloten was bij de Carante groep. Als zelfstandige zorgorganisatie is ze zelf altijd verantwoordelijk geweest voor haar vastgoedstrategie en verduurzaming. Waarbij de zorgorganisatie nog steeds rekent op de vastgoedexpertise van Monique. “We faciliteren bijvoorbeeld bij de inzet van WISH. WISH helpt ons om vanuit die integrale visie tot een samenhangende informatievoorziening te komen en processen te verbeteren. De CO2-reductietool die we nu onderzoeken, kan ons naar verwachting opnieuw een stap verder brengen.”

Monique Mocking, vastgoedadviseur bij Carante Groep,  over Verduurzamen in de zorg

“De meerwaarde van een geïntegreerd vastgoedmanagementsysteem zit hem voor ons in de samenhang die zo’n systeem faciliteert tussen ‘kwaliteitsverbetering’ en ‘zorgen voor voldoende huisvesting’”, vertelt Monique Mocking, adviseur vastgoedmanagement. “Een heldere adressenstructuur met alle informatie over een object op één plek zorgt voor veel overzicht. Je hebt alle data bij de hand, van basisinformatie over het aantal vierkante meters en het bouwjaar tot assetmanagementinformatie, geplande investeringen, onderhoudsplannen en dus ook alle duurzaamheidsinformatie. We onderzoeken nu ook of we de CO2 Reductie Tool Zorg vanuit die visie kunnen implementeren.”

Deze duurzaamheidstool bouwt voort op de opgebouwde vastgoeddata die we al in WISH hebben staan. “Facility Kwadraat heeft de verschillende WISH-modules geïntegreerd. Daardoor kunnen we meteen zien wat de energiebesparende maatregelen betekenen voor de CO2-reductie, ons meerjarenonderhoudsplan en onze investeringen. De daaruit voortvloeiende routekaart geeft houvast in de uitvoering en monitoring van de CO2-reductie en de verantwoording naar externe instanties.”

Pilot verduurzamen met CO2 reductie tool Zorg

Onlangs is één van de kleinere zorgorganisaties gestart met een pilot om de CO2 Reductie Tool Zorg te implementeren. Deze proef moet duidelijk maken hoe medewerkers efficiënt alle verduurzamingsdata in WISH invoeren, tot de meterstanden en de verbruiksgegevens aan toe. “Facility Kwadraat ondersteunt ons hierbij: een juiste invoer aan de voorkant is cruciaal om met behulp van WISH aan de achterkant de juiste analyses en inzichten te verkrijgen.” De ingebouwde CO2 Reductie Tool Zorg, met de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing, zal het gebruiksgemak uiteindelijk vergroten. Daarmee kunnen alle WISH-gebruikers met één druk op de knop analyses maken van energiebesparingen, investeringen en terugverdientijden.

Dankzij de integratie van de WISH-modules zien we meteen wat energiebesparende maatregelen betekenen voor ons MJOP.

Begroten en budgetteren

WISH maakt – met een goede invoer – ook snel duidelijk wat een energie reductiemaatregel betekent voor de onderhoudsbegroting. Dat stelt zorgorganisaties in de gelegenheid om strategische vastgoedbeslissingen te nemen. “Stel dat bepaalde panden een hoge leeftijd hebben waardoor ze energetisch niet hoog scoren. Of waarvan zorgbestuurders hebben gezegd: ‘die gaan we op termijn afstoten.’ Ga je die dan nog voorzien van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen? Vastgoedkeuzes blijven gaan over geld, over begroten en budgetteren. De data die we uit WISH halen, zorgen ervoor dat we goede investeringskeuzes kunnen maken voor de toekomst. Verduurzamen start dus met de juiste data.”

 

Verduurzamen is maatwerk

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen bestaat geen blauwdruk. Alleen al omdat de zorgorganisaties veel verschillende soorten panden bezitten, variërend van honderd stuks tot enkele duizenden en van nieuwe tot oude gebouwen.
“Geen enkel pand is hetzelfde. Daarom is ruimte voor het opnemen van heel specifieke maatregelen zeer welkom. WISH biedt die mogelijkheid: we kijken samen met Facility Kwadraat naar de velden die we nodig hebben om dat inzicht te krijgen. Zorgvastgoed verduurzamen is echt maatwerk.”

Carante 880x626px pictures-in-text v24

Beheer vastgoeddatabase is een vak!

Kwaliteit van data wordt steeds belangrijker en daarmee ook het gebruik van WISH. Zo benut de organisatie de CO2-reductietool ook voor externe verantwoording en komt binnenkort eveneens de taxatieplicht voor gefinancierd vastgoed om de hoek kijken. Monique: “Het beheren van de kwaliteit van de vastgoeddata vraagt continu aandacht, van het direct vastleggen van mutaties in zorgvastgoed en het uitvoeren van periodieke kwaliteitscontroles op de vastgoeddata tot het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen – zoals verplichte taxaties – op de gevolgen voor de noodzakelijke data. Het beheren en bijhouden van de vastgoeddatabase wordt steeds meer een vak!”

>> Website zorgorganisatie ASVZ

Nieuwsgierig geworden naar WISH CO2 reductietool?

Voor een toekomstbestendig en duurzaam vastgoedmanagement?

Meer over WISH CO2 Reductie software

Of vraag direct  een gratis demonstratie of adviesgesprek aan. We helpen u graag een stap verder!

PROBEER WISH ONLINE

Ontdek ook de kracht van het kwadraat

Download onze bedrijfsbrochure en ontdek wat onze software en dienstverlening voor u kunnen betekenen. 

 

Ook deze bedrijven gebruiken oplossingen van Facility Kwadraat . Toon alle opdrachtgevers

 

contact man

 

 

Meer weten over de kracht van Facility Kwadraat?

Wij ondersteunen al meer dan 25 jaar met grote betrokkenheid organisaties bij het krijgen van grip op het facilitair en vastgoedbeheer.

073 - 644 46 44 Demo op maat