Aan Michel Cenin , vastgoedmanager van de Gemeente Waddixveen,   zijn 5 korte vragen voorgelegd over  FMIS WISH in relatie tot het gemeentelijk vastgoedbeheer.

1 Met welke missie zet u FMIS WISH in?

“Mijn missie is een eenduidige registratie van het gemeentelijk vastgoed. Voor mijn aantreden een half jaar geleden, behandelde elke afdeling het vastgoed op zijn eigen manier. Om een goed meerjarenonderhoudsplan te kunnen maken moet je eerst de vastgoedregistratie op orde hebben. Later implementeren we andere modules zoals Contractbeheer en Vastgoedrekenen. We hebben gekozen voor WISH omdat het systeem in the Cloud draait en gebruiksvriendelijk is.”

2 Leidt het inzetten van een softwaresysteem als WISH volgens u  tot efficiencyverbetering en kostenbesparing?

“Met een FMIS kun je efficiënt werken, wat leidt tot kostenbesparing. Maar anderzijds worden ook omissies in de vastgoedportefeuille zichtbaar; zaken die nog niet zijn meegenomen in de financiële begroting van de gemeente. Dat houdt in dat je naar gemeentebestuur moet stappen voor extra middelen voor het onderhoud. Op korte termijn kan het dus ook geld kosten.”

3 Welke knelpunten verwacht u nog tegen te komen tijdens het implementatietraject?

“Ik verwacht nog wel knelpunten, maar zolang er oplossingen voor zijn, maak ik me geen zorgen. Omdat het implementeren een grote klus is, voeren we het gefaseerd in. Zo onderzoeken we op dit moment of een sportbedrijf mogelijk is en wordt  de kwaliteit van de bestaande sportaccommodaties in kaart gebracht. Adviesplannen en data van externe adviseurs kunnen niet rechtstreeks ingelezen worden, maar persoonlijk ervaar ik dat niet als een groot knelpunt, omdat Facility Kwadraat deze gegevens kan converteren.”

4 Hoe stelt u het gemeentelijk vastgoedbeheer voor over tien jaar?

“ Als ik uitga van mijn ideaalplaatje, heeft Waddinxveen dan een vastgoedportefeuille die helemaal is bijgewerkt en aansluit op de maatschappelijke beleidsvelden. Je moet denken aan goed uitgeruste en onderhouden sportaccommodaties die goed worden beheerd en waarmee we de verenigingen ondersteunen. Een gemeente heeft altijd een kern vastgoed nodig om de verenigingen op peil te houden. Echter het vastgoed moet geen kerntaak worden van de gemeente, maar een pakket dat is afgestemd op vraag en aanbod.”

5 Kan een gemeente vandaag de dag nog werken zonder FMIS?

“De vraag naar onderbouwing met data steeds groter. Voor de wet, markt en overheid moeten alle kosten goed in zicht worden gebracht. Zo maar een club- of verenigingsgebouw neerzetten en onderhouden, kan niet meer. Dat is verkapte subsidie. Pas als inzichtelijk is wat een accommodatie daadwerkelijk kost, kun je een reële huurprijs berekenen. Ook meerjarenonderhoudsbegrotingen en exploitatierekeningen moet je onderbouwen. Daarvoor heb je een goed systeem nodig.”