Zorgvastgoed

Zorginstellingen moeten hun uitgaven bekostigen met eigen inkomsten uit geleverde zorg. Door de verschuiving naar prestatiebekostiging en het scheiden van wonen en zorg  is het zorgvastgoed meer dan ooit een strategisch bedrijfsmiddel geworden. Om zowel de kansen als de bedreigingen van de veranderende financiering van zorgvastgoed voor u  inzichtelijker te maken biedt Facility Kwadraat een complete softwareoplossing van vastgoedbeheer, verhuurbeheer  tot en met vastgoedrekenen.

Onze slimme WISH softwareoplossingen voor zorgvastgoed

Het prestatiegericht sturen verlangt een andere vastgoedstrategie. Haalbaarheidsstudies zijn daarbij onmisbaar. In samenwerking met onze klanten en experts uit de zorg is een robuuste applicatie ontstaan, die aansluit op de praktijk van controllers en vastgoedmanagers.

WISH maakt het mogelijk uw toekomstig rendement per pand of portefeuille door te berekenen en beter af te stemmen op uw zorgproductie. Facility Kwadraat biedt u transparantie in bedrijfswaarden, impairment, huuropbrengsten, leegstand, onderhouds- en beheerskosten en andere financiële aspecten van uw zorgvastgoed. Gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving kunnen in  software WISH onder andere huren worden geprolongeerd, alle kosten en baten van de vastgoedportefeuille worden bijgehouden, en financiële scenario’s voor de nabije en verre toekomst gedetailleerd worden berekend en vergeleken.

 

slimme software oplossing voor vastgoedrekenen

slimme software oplossing voor vastgoedrekenen

Kunt  u uw zorgvastgoed al prestatiegericht sturen?

Met de invoering van de prestatiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding wordt de vergoeding voor kapitaallasten gekoppeld aan zorgzwaartepakketten en wordt het doorrekenen ervan in diverse scenario’s een must om uw strategische keuzes te kunnen verantwoorden. Omdat deze wijze van bekostiging langdurige effecten heeft op liquiditeit en solvabiliteit moeten zorginstellingen op de hoogte zijn van de vermogenspositie en cashflow van hun vastgoed.

Wij maken het mogelijk uw toekomstig rendement per pand of portefeuille door te berekenen en beter af te stemmen op uw zorgproductie. Bovendien wordt door het verspreiden van risico’s en kansen het eenvoudiger kapitaal aan te trekken.

Onze software is in nauwe samenwerking met zorginstellingen ontwikkeld en biedt een betrouwbaar antwoord op uw vastgoedvraagstuk. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Wilt u meer weten over onze vastgoedoplossing? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via contact  of bel ons op 073-6444644.