Waddinxveen is niet de eerste gemeente die in zee gaat met Facility Kwadraat. Zo wordt onder meer in de gemeenten Haarlem, Rijswijk, Dordrecht en Borsele al gewerkt met WISH-modules voor vastgoedbeheer. De Nederlandse gemeenten bezitten samen meer dan 10.000 gebouwen die naar schatting zo’n 30 miljard aan waarde vertegenwoordigen. Het vastgoed is een belangrijke kostenpost. Steeds meer gemeenten beseffen dat goed vastgoedbeheer ook de basis is voor een financieel gezonde organisatie. Door efficiënt om te gaan met het vastgoed kan veel geld worden bespaard.

De gemeente Waddinxveen gaat de FMIS WISH-softwaremodules van Facility Kwadraat inzetten om meer grip te krijgen op haar vastgoed. Daarnaast gaat de gemeente ook gebruik maken van Dynamic Al, een business intelligence tool waarmee grote hoeveelheden informatie met een druk op de knip inzichtelijk worden gemaakt.

Vastgoed hoeft niet per definitie verliesgevend te zijn. Door goede huurprijzen te hanteren, grip te houden op de exploitatiekosten, zoals het energiegebruik en het onderhoud, en door meer oog te hebben voor de bezettingsgraad van de panden, kan het gemeentelijk vastgoed kostendekkend en mogelijk zelfs winstgevend worden.

Marktconforme huurprijzen

Eerder dit jaar kwam hoogleraar Hans de Jonge van de TU Delft tot diezelfde conclusie. De Jonge is bezig met een promotieonderzoek naar het vastgoed van de Nederlandse gemeenten. In vergelijking met de gemeenten halen woningcorporaties met vergelijkbare portefeuilles ongeveer dertig procent hogere inkomsten. De Jonge is er van overtuigd dat de gemeenten jaarlijks nog zeker 100 miljoen aan extra inkomsten kunnen binnenhalen als ze net als de corporaties meer gaan werken met marktconforme huurprijzen.

Gemeenten die precies weten hoeveel panden ze bezitten en hoe die worden gebruikt, hebben een belangrijke troef in handen. De Jonge denkt dat gemeenten gezamenlijk nog zo’n 180 miljoen euro kunnen besparen op de exploitatiekosten, zoals gas, water, licht en onderhoud. Als er ook wordt gelet op de bezettingsgraad en gebouwen die nu gedeeltelijk leegstaan worden afgestoten of efficiënter worden ingezet, kan dat nog eens leiden tot een kostenbesparing van 70 miljoen gulden.

Inventarisatie en verwerking vastgoedgegevens

FMIS WISH helpt bij het inventariseren en verwerken van vastgoedgegevens. Gegevens die nodig zijn om een vergelijking te kunnen maken met een andere gemeente. Maar ook om het accommodatiebeleid te structureren. Een goede inventarisatie van maatschappelijk vastgoed kan als basis dienen voor het bereiken van duurzaamheiddoelstellingen, reorganisaties of bezuinigingen.

Met behulp van onder meer de WISH-modules Vastgoedbeheer, Vastgoedrekenen, Verhuurbeheer en Meerjarenonderhoudsplan krijgen organisaties inzicht in het vastgoed en weer grip op de kosten. Door het vastleggen van gebouwkenmerken als oppervlakte, gebouwsoort en bouwjaar ontstaan vastgoedgegevens die tegen elkaar kunnen worden afgezet en gebruikt om te benchmarken. Facility Kwadraat levert niet alleen de software, maar ook deskundige adviseurs die kunnen helpen met strategisch vastgoedbeheer.

Wilt u meer weten over onze producten neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek of demonstratie.